UBND tỉnh Khánh Hòa:

Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ Năm, 28/10/2021, 21:44 [GMT+7]

Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, về tiêu chí công nghệ, dây chuyền phải có tính đồng bộ với dây chuyền công nghệ tổ hợp, tỷ lệ chất thải đem chôn lấp phải dưới 10% tổng khối lượng đem đến nhà máy; ưu tiên công nghệ đã được ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, không phát sinh các nguồn rác thải trong quá trình xử lý, xử lý được mùi trong quá trình vận hành. Về tiêu chí môi trường xã hội, phải đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành, có phương pháp phòng ngừa và khắc phục khi có sự cố xảy ra, có cơ chế hỗ trợ phúc lợi xã hội và sử dụng lao động địa phương, có phương án đào tạo nhân lực địa phương để sử dụng nhân lực tại chỗ. Về tiêu chí tài chính và năng lực dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án, đồng thời cung cấp văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại của các tổ chức tín dụng để triển khai thi công dự án và không thế chấp nhà máy khi vay vốn.


Mục tiêu của bộ tiêu chí là xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn cho 3 khu vực (phía bắc, trung tâm và phía nam tỉnh), giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần có giá trị trong chất thải rắn. Theo đó, khu vực trung tâm (TP. Nha Trang) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích rộng 6,5ha, quy mô công suất đến năm 2023 đạt 1.000 tấn/ngày; khu vực phía bắc (thị xã Ninh Hòa) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích rộng 10ha, công suất đến năm 2023 đạt 350 tấn/ngày; khu vực phía nam (huyện Cam Lâm) sẽ xây dựng nhà máy trên diện tích rộng 50ha, công suất đến năm 2023 đạt 250 tấn/ngày. Thời gian hoạt động của dự án không quá 30 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


NHẬT THANH 

.

các thông tin tiện ích