09:10, 14/10/2021

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải xã Cam Hải Đông: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm về việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm về việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm).


Theo đó, dự án có tổng phạm vi thực hiện 4,8ha, tổng số thửa đất bị ảnh hưởng giải tỏa là 229 thửa, còn 5 thửa chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay, công tác kiểm kê, kiểm đếm đối với các trường hợp từ đường N4 đến đường N5A đã hoàn thành, dự kiến cuối năm 2021, UBND xã Cam Hải Đông sẽ thực hiện xong công tác xác nhận nguồn gốc đất. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ trình phương án bồi thường, hỗ trợ cho các cơ quan, ban, ngành thẩm định trước khi trình UBND huyện Cam Lâm phê duyệt (dự kiến hoàn thành trước tháng 6-2022).


Đối với đoạn đường từ N5A đến đường K10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan, ban, ngành đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh phạm vi ranh giới tuyến cống để trung tâm có cơ sở tiếp tục thực hiện công tác GPMB đối với các trường hợp đoạn này, để hoàn thành thi công dự án theo tiến độ đề ra (cuối năm 2022). Còn 1 trường hợp trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ thủ tục chi trả, vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định nhưng vẫn không thực hiện, trung tâm đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND huyện Cam Lâm xin chủ trương UBND tỉnh cho phép áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp này.


CHÍ TRUNG