Doanh nghiệp đề nghị hoàn tiền cấp quyền khai thác đất tại mỏ đèo Quýt: Cơ quan chức năng sẽ thẩm định lại

Chủ Nhật, 04/04/2021, 21:36 [GMT+7]

Doanh nghiệp đề nghị hoàn tiền cấp quyền khai thác đất tại mỏ đèo Quýt: Cơ quan chức năng sẽ thẩm định lại

Một doanh nghiệp được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp quyền khai thác đất san lấp tại mỏ đèo Quýt (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa). Tuy nhiên vì nhiều lý do, tỉnh đã quyết định thu hồi giấy phép này. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh xem xét trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.


Thu hồi giấy phép vì nhiều vi phạm


Tháng 12-2013, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp tại mỏ đèo Quýt cho Công ty TNHH Thành Đạt; thời hạn khai thác là 9,5 năm, từ ngày cấp phép đến ngày 6-6-2023.


Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), từ khi được cấp phép cho đến năm 2018, doanh nghiệp này không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về khai thác khoáng sản. Cụ thể là không xây dựng cơ bản mỏ, không đưa mỏ vào hoạt động, không ký quỹ phục hồi môi trường, không ký hợp đồng thuê đất theo quy định, quá thời hạn ngày 31-3-2018 vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Theo Luật Khoáng sản, các vi phạm này đến mức phải xem xét thu hồi giấy phép.


Chính vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2769 ngày 18-9-2018 thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp mỏ đèo Quýt đã cấp cho Công ty TNHH Thành Đạt. Lý do thu hồi là Công ty TNHH Thành Đạt chưa xây dựng cơ bản mỏ, chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác, nợ tiền cấp quyền khai thác tính đến ngày 18-6-2018 hơn 1,624 tỷ đồng.


Doanh nghiệp xin hoàn trả tiền cấp quyền khai thác


Trong ngày 18-9-2018, Sở TN-MT nhận được Bản cam kết thực hiện dự án khai thác mỏ đất san lấp đèo Quýt của Công ty TNHH Thành Đạt. Theo đó, doanh nghiệp báo cáo đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 1,625 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước vào ngày 17-8-2018. Đồng thời, cam kết có kế hoạch xây dựng cơ bản mỏ, đưa mỏ vào hoạt động khai thác trước ngày 30-6-2019, thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, ký hợp đồng thuê đất khu vực mỏ theo quy định.


Tiếp đó, công ty đề nghị tỉnh xem xét, thu hồi/hủy bỏ quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp mỏ đèo Quýt kể trên. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 1-10-2020 về vấn đề này, UBND tỉnh không đồng ý với đề nghị của doanh nghiệp. Tỉnh chỉ đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Thành Đạt được thực hiện thủ tục cấp phép lại đối với hoạt động khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu thông thường tại khu vực phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa.


Ngày 30-11-2020, trong văn bản gửi UBND tỉnh và Sở TN-MT, Công ty TNHH Thành Đạt đề nghị UBND tỉnh, Sở TN-MT hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc xem xét, chấp thuận hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã tạm nộp từ năm 2014 đến năm 2018 với gần 1,486 tỷ đồng để có thêm chi phí đầu tư vào dự án dịch vụ công nghiệp, kho bãi tại khu vực đèo Quýt, thay vì tiếp tục lập dự án khai thác đất làm vật liệu xây dựng.


Sẽ thẩm định lại


Theo lãnh đạo Sở TN-MT, trường hợp của Công ty TNHH Thành Đạt không nằm trong các trường hợp được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Luật Khoáng sản quy định rõ, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép vì vi phạm các nội dung như: Chưa xây dựng cơ bản mỏ, chưa đưa mỏ vào hoạt động, các nghĩa vụ về khai thác khoáng sản… thì không được hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.


Nhằm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, ngày 18-3, Sở TN-MT đã có văn bản đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định lại số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp phải nộp. Cụ thể, Công ty TNHH Thành Đạt báo cáo đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gần 1,625 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định lại số tiền doanh nghiệp cần phải nộp từ thời điểm phê duyệt tiền cấp quyền (ngày 19-9-2014) đến thời điểm bị thu hồi giấy phép (ngày 18-9-2018). Từ đó, làm cơ sở xác định số tiền cấp quyền được hoàn trả (nếu có) tính từ thời điểm bị thu hồi giấy phép (ngày 18-9-2018) đến thời điểm giấy phép khai thác hết hạn (ngày 6-6-2023).


HỒNG ĐĂNG

.

các thông tin tiện ích