11:03, 28/03/2021

Xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tham mưu quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tham mưu quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-4.
 
Trước đó, Sở TN-MT có tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định về nội dung này. Theo Sở TN-MT, Quyết định 29 ban hành ngày 21-12-2014 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định này đang có một số vướng mắc, bất cập, cần phải ban hành quyết định thay thế để phù hợp và hợp nhất các văn bản của UBND tỉnh. Để thực hiện đúng quy định pháp luật, Sở TN-MT đề nghị thực hiện theo các bước: Xây dựng dự thảo văn bản lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp góp ý, nghiên cứu, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo quyết định; hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp thẩm định; căn cứ kết quả thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND ban hành.
 
NHẬT THANH