11:01, 03/01/2020

Cam Ranh: Quản lý đất công còn bất cập

Theo kết quả giám sát của HĐND TP. Cam Ranh, công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Theo kết quả giám sát của HĐND TP. Cam Ranh, công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.


Tăng cường quản lý


Mới đây, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP. Cam Ranh tổ chức giám sát trực tiếp đối với 15 xã, phường và 3 cơ quan gồm: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Qua giám sát, đoàn nhận thấy UBND các xã, phường đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn triển khai việc xác lập hồ sơ, đăng ký kê khai đối với các thửa đất công do UBND xã, phường quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Một số xã, phường như: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Phúc Nam… đã thực hiện tốt công tác quản lý đất công, hàng năm đều ký hợp đồng cho thuê đất công ích.

 

Khu đất chủng viện cũ ở phường Cam Phúc Nam đã bị người dân lấn chiếm, xây nhà, trồng cây lâu năm từ năm 1981 đến nay.

Khu đất chủng viện cũ ở phường Cam Phúc Nam đã bị người dân lấn chiếm, xây nhà, trồng cây lâu năm từ năm 1981 đến nay.


Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường xác lập hồ sơ đất công, quản lý đất công tại các địa phương. Phòng cũng hướng dẫn các xã, phường chấm dứt việc cho thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, xác minh hồ sơ địa chính, kiến nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh từ chối giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường.


Kết quả giám sát cho thấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất làm nhà ở và cho thuê đất đối với 6 thửa tại hai phường Cam Lộc và Cam Lợi; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đối với các quỹ đất Nhà nước có quyết định giao quản lý. Bên cạnh đó, UBND TP. Cam Ranh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường và kiến nghị UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến quản lý đất công. Mới đây, UBND thành phố có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thu hồi các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai như: Nhà máy sản xuất Granite (xã Cam Thịnh Đông), Khu thương mại và khách sạn dịch vụ Đông Hải (phường Cam Thuận), Công viên nghĩa trang Phước Thành (xã Cam Thành Nam và phường Cam Phúc Bắc)…


Vẫn còn bất cập


Tuy thành phố đã tăng cường quản lý đất công nhưng trên thực tế công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Theo kết quả giám sát, hiện nay, quỹ đất công trên địa bàn thành phố chưa được quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả, nhất là những quỹ đất giao cho thành phố quản lý như: khu hợp tác xã vận tải Tiền Phong (phường Cam Lợi), khu đất sân Thế Hải (phường Ba Ngòi), khu kho cát (2 phường Cam Linh và Cam Lợi)… Đất sau khi có kết luận thanh tra, các quỹ đất chưa giao và chưa cho thuê, đất hợp tác xã giải thể… cũng chưa được quản lý, khai thác hiệu quả.


Tại một số xã, phường xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng. Cụ thể, khu đất trồng lúa Vân Sơn ở xã Cam Phước Đông có 19 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với diện tích khoảng 36.000m2. Hiện nay, nhiều thửa đất người dân đã tự chuyển nhượng bằng giấy viết tay. Tại phường Cam Phúc Nam, đoàn kiểm tra phát hiện 5 thửa đất công với diện tích 18.813m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân do cơ quan chức năng không đối chiếu quyết định công nhận quỹ đất công ích, xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất. Ngoài ra, còn có 61 thửa đất với hơn 49.000m2 ở khu chủng viện bị người dân chiếm xây nhà từ năm 1981 rồi tự tách thửa, chuyển nhượng. Tại phường Cam Lợi, có 21 thửa đất của Xí nghiệp Lâm sản 21 bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà từ trước năm 1990 đến nay. Tại phường Cam Linh, khu nhà ở đường 3-4 có diện tích hơn 1.800m2 đã có quyết định phê duyệt quy hoạch phân lô của UBND tỉnh từ năm 1999 nhưng chưa cắm mốc thực địa, không quản lý chặt nên có 7 hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà ở…


Lãnh đạo HĐND TP. Cam Ranh cho biết, công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ... dẫn đến tình trạng lãng phí, sử dụng không hiệu quả. Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố tăng cường công tác quản lý đất công, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết cấp đất, bán đất cho các hộ đang sử dụng hoặc lấn chiếm sử dụng làm nhà ở (có tính ổn định) từ nhiều năm nay.


VĂN KỲ