09:09, 26/09/2022

Thi đua xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các đơn vị, phòng thuộc sở về việc triển khai thực hiện một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023.

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các đơn vị, phòng thuộc sở về việc triển khai thực hiện một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023.


Cụ thể, sở yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Thi đua xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; xây dựng văn hóa học đường, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp; tăng cường công tác đánh giá công nhận trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến làm cơ sở xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng thành tích; triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15, năm 2023.


V.A