Nhiều ngành học mới được cấp mã trong đào tạo, tuyển sinh

Thứ Bảy, 02/07/2022, 10:24 [GMT+7]

Nhiều ngành học mới được cấp mã trong đào tạo, tuyển sinh

Nhiều ngành học mới được chính thức đưa vào danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ như Công nghệ tài chính; Tâm lý học lâm sàng; Trí tuệ nhân tạo...

 

Trường Đại học Phenikaa tư vấn tuyển sinh
Trường Đại học Phenikaa tư vấn tuyển sinh

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Theo đó, danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được bổ sung thêm nhiều ngành học mới.
 
Cụ thể, danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học bổ sung các ngành mới như: Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Kinh tế số; Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân.
 
Ở bậc đào tạo thạc sĩ, danh mục bổ sung thêm các ngành như: Giáo dục và phát triển cộng đồng; Tâm lý học lâm sàng; Luật; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân; An ninh phi truyền thống. Đối với đào tạo tiến sĩ, bổ sung thêm ngành Khoa học quản lý; Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật hàng hải; Trinh sát kỹ thuật; Kỹ thuật công an nhân dân.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc ban hành danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học nhằm phân loại, thống kê, phát triển các ngành và chương trình đào tạo của giáo dục đại học. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các quy định về mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học.
 
Những ngành được đưa vào danh mục ngành chính thức khi đáp ứng được các điều kiện như: Có căn cứ khoa học và thực tiễn về nguồn gốc hình thành ngành đào tạo mới; Có sự khác biệt tối thiểu là 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có thuộc nhóm ngành dự kiến sắp xếp trong danh mục; Có số liệu phân tích, dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được; có số liệu phân tích, đánh giá tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được; đã được đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới hoặc đã được liệt kê ở ít nhất hai bảng phân loại các chương trình và ngành đào tạo thông dụng trên thế giới; đã được phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định chương trình tại ít nhất hai cơ sở đào tạo trong nước.
 
Theo Nhân dân
.

các thông tin tiện ích