Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3

Thứ Hai, 06/12/2021, 22:17 [GMT+7]

Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3.


Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3. Theo đó, mỗi phòng giáo dục và đào tạo chọn một số giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa thuộc 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sở sẽ cung cấp thông tin tài khoản truy cập các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 cho các phòng giáo dục và đào tạo. Việc tổng hợp ý kiến góp ý với từng bản mẫu sách giáo khoa hoàn thành trước ngày 11-12.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích