10:12, 06/12/2021

Ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025.


Một số mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2025 gồm: Tối thiểu 50% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số học sinh bị tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; 100% học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông được tuyên truyền, phổ biến về nguyên nhân gây tai nạn thương tích thường gặp và được hướng dẫn những kiến thức cơ bản để phòng, tránh tai nạn thương tích; 90% giáo viên mầm non, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách đội được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông... Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cán bộ, nhà giáo, gia đình và xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích với trẻ em, học sinh; xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong trường học..


H.PHONG