Từ năm học 2022 - 2023: Dạy môn Tin học và Công nghệ cho 100% học sinh lớp 3

Thứ Hai, 26/07/2021, 23:15 [GMT+7]

Từ năm học 2022 - 2023: Dạy môn Tin học và Công nghệ cho 100% học sinh lớp 3

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các phòng GD-ĐT triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là giảng dạy môn Tin học và Công nghệ cho 100% học sinh lớp 3 từ năm học 2022 - 2023.


Theo đó, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT rà soát, phân loại các giáo viên sẽ bố trí dạy môn Tin học và Công nghệ theo 4 đối tượng. Cụ thể, đối tượng 1 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, đã có bằng tin học (từ trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành, trong đó có 1 ngành là tin học. Đối tượng 2 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, chưa có bằng tin học. Đối tượng 3 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, chưa có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ. Đối tượng 4 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, đã có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ…


Sở cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT căn cứ việc phân loại đối tượng trên để cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học cho phù hợp. Các giáo viên tham gia giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học phải hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định.


T.T

.

các thông tin tiện ích