Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021 - 2022

Thứ Hai, 26/07/2021, 22:55 [GMT+7]

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021 - 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo và đơn vị trực thuộc về việc xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021 - 2022.


Theo đó, sở yêu cầu các nhà trường cần phát huy tính chủ động, linh hoạt và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đối với công tác quản trị hoạt động dạy học, giáo dục, các trường cần bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục…


T.TRÚC

 

.

các thông tin tiện ích