Đổi mới công tác thi đua trong ngành giáo dục

Thứ Năm, 10/12/2020, 21:31 [GMT+7]

Đổi mới công tác thi đua trong ngành giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.


Theo đó, sở đã triển khai đầy đủ, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Năm 2020, sở hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, kết quả học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,5% (tăng 4,6% so với năm 2019); tỷ lệ học sinh có tổng 3 môn thi xét đại học từ 15 điểm trở lên chiếm 94,4% tổng số học sinh đăng ký xét tuyển (tăng 9,4%); học sinh giỏi quốc gia đạt 26 giải, chiếm tỷ lệ 40,63% (tăng 0,95%); thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đạt 1 giải ba (năm 2019 đạt 1 giải tư).


Năm 2021, sở sẽ tập trung tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Bên cạnh đó, có các biện pháp chỉ đạo cụ thể và hiệu quả hơn nữa để nâng cao một bước các lĩnh vực giáo dục có tính đặc thù, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng, hiệu quả giáo dục dân tộc; bổ sung các chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo, triển khai nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục...


K.D

.

các thông tin tiện ích