Tập huấn về đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Thứ Tư, 09/12/2020, 15:32 [GMT+7]

Tập huấn về đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non. 
 

 

Ông Hà Văn Thông - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tập huấn.
Ông Hà Văn Thông - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tập huấn.
 
Các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non đã được nghe phổ biến, trao đổi các chuyên đề về: điều kiện đảm bảo an toàn và hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thường tích trong các cơ sở giáo dục mầm non; một số nội dung về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe lồng ghép giáo dục phát triển vận động; tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ… 
 

 

Bà Phạm Thị Châu Anh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn.
Bà Phạm Thị Châu Anh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn.
 
K.D
.

các thông tin tiện ích