Triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 03/10/2019, 21:40 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 - 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 - 2020.


Năm học này, thanh tra sở tập trung kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra; tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành cùng những vấn đề dư luận quan tâm; tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, dạy thêm, học thêm, thi THPT quốc gia, các nguồn huy động của cha mẹ học sinh và việc thực hiện kế hoạch sau thanh tra. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; phối hợp giữa thanh tra và kiểm tra; phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động thanh tra để tránh chồng chéo…


K.D
 

.

các thông tin tiện ích