Sở Tư pháp Khánh Hòa:

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực cho gần 290 người

Chủ Nhật, 25/09/2022, 21:28 [GMT+7]

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chứng thực cho gần 290 người

Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa tổ chức 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 290 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên thuộc 8 phòng tư pháp cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp xã, người làm công tác tư pháp - hộ tịch của 136 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

 
Các đại biểu được nắm bắt những quy định của Nghị định 23/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cần lưu ý khi kiểm tra nội dung dự thảo hợp đồng giao dịch trước khi thực hiện chứng thực; vấn đề xử lý văn bản đã được chứng thực, sau đó phát hiện người yêu cầu chứng thực khai báo gian dối; những trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 36 Nghị định 23/2015… Ngoài ra, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế hoạt động chứng thực tại địa phương đã được báo cáo viên giải đáp kịp thời, thỏa đáng.


Hải Dương

.

các thông tin tiện ích