Quản lý dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe

Thứ Ba, 23/08/2022, 22:14 [GMT+7]

Quản lý dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe về việc cung cấp, sử dụng và quản lý dữ liệu DAT (thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe của học viên).


Theo đó, sở yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe sử dụng các thiết bị DAT đã được hợp quy, đảm bảo chất lượng lắp trên ô tô tập lái xe trên đường theo quy định. Đồng thời cung cấp, quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT theo quy định. Trường hợp phát hiện thiết bị DAT không đảm bảo chất lượng thì không sử dụng, đồng thời báo doanh nghiệp cung cấp thiết bị xử lý, khắc phục. Trường hợp dữ liệu học của học viên có sai khác với dữ liệu DAT lưu trữ ở cơ sở đào tạo thì thông báo cho doanh nghiệp cung cấp thiết bị kiểm tra, xử lý; trường hợp dữ liệu DAT có sai khác với dữ liệu quản lý DAT thì đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác minh, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, xử lý.


Sở cũng giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị DAT trên các ô tô tập lái trên đường theo quy định. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra khi cấp giấy phép xe tập lái một số tính năng cơ bản của thiết bị DAT.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích