Hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách đi - đến tỉnh

Thứ Hai, 25/10/2021, 21:27 [GMT+7]

Hướng dẫn hoạt động vận tải hành khách đi - đến tỉnh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vừa có văn bản về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đi -  đến tỉnh bằng đường hàng không, đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.


Theo đó, ban chỉ đạo đề nghị Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lập danh sách hành khách đến Khánh Hòa, lưu trữ 21 ngày theo quy định; phân loại hành khách đến Khánh Hòa từ các vùng có dịch ở cấp 3, cấp 4; gửi danh sách về UBND cấp huyện nơi hành khách cư trú, lưu trú.


Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô kết nối giữa vận tải đường bộ với cảng hàng không, ga đường sắt; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện về công tác phòng, chống dịch.


Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện về công tác phòng, chống dịch; chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cảng hàng không, ga đường sắt theo quy định.


UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cảng hàng không, ga đường sắt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch; phân công cán bộ tiếp nhận thông tin hành khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không, đường sắt được các đơn vị gửi về; chuyển thông tin hành khách về UBND cấp xã để quản lý, hướng dẫn, theo dõi hành khách thực hiện công tác phòng, chống dịch khi đến địa bàn mình quản lý cư trú, lưu trú.


T.K

.

các thông tin tiện ích