Diên Khánh: Năm 2021, phấn đấu giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt từ 30% trở lên

Thứ Năm, 22/04/2021, 21:21 [GMT+7]

Diên Khánh: Năm 2021, phấn đấu giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt từ 30% trở lên

Chiều 22-4, UBND huyện Diên Khánh triển khai chương trình công tác cải cách hành chính năm 2021.


Năm 2021, UBND huyện phấn đấu tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, giảm tỷ lệ trễ hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 30% trở lên; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt hơn 81%...


Năm 2020, UBND huyện đã thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đồng bộ, đạt hiệu quả cao: Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 98,7%; tỷ lệ trễ hẹn 1,33%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện đạt 84,7%, cấp xã, thị trấn đạt 55,03; 100% văn bản đi được tham mưu, xét duyệt trên phần mềm E-Office…


Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.


BẢO NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích