Tăng cường tuyên truyền về thực hiện chương trình giảm nghèo

Thứ Năm, 22/04/2021, 21:14 [GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền về thực hiện chương trình giảm nghèo

Ngày 19-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương tăng cường tuyên truyền về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội với hình thức phù hợp.

 

Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn chăm sóc vườn nhà. Ảnh minh họa.
Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn chăm sóc vườn nhà. Ảnh minh họa.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, ngành. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, hoạt động xã hội đến người dân. Phản ảnh thực trạng khó khăn, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo. Biểu dương các gương điển hình, mô hình mới để giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau…

 

N.T

 

 

.

các thông tin tiện ích