Để diện mạo ngành Văn hóa thêm khởi sắc

Thứ Sáu, 04/09/2020, 20:59 [GMT+7]

Để diện mạo ngành Văn hóa thêm khởi sắc

Trong giai đoạn 2020-2025, lĩnh vực văn hóa có nhiều dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, khi triển khai đã nảy sinh nhiều vấn đề cần sự điều chỉnh, bổ sung để phù hợp.


Nhiều dự án quan trọng


Đến thời điểm này, nguồn kinh phí đầu tư công năm 2020 đã được Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) bố trí 1,1 tỷ đồng để sửa chữa trụ sở Đoàn Ca múa nhạc (CMN) Hải Đăng. Dự án đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đoàn CMN Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh với tổng vốn 9,9 tỷ đồng cũng đã hoàn thành, dự kiến đến cuối tháng 9 sẽ giải ngân xong. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 47 ngày 10-12-2019 của HĐND tỉnh, ngành Văn hóa còn được phê duyệt 7 dự án đầu tư công trung hạn, gồm: đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa; xây dựng tòa nhà Bảo tàng tỉnh; xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh; cải tạo, sửa chữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh; đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cho Đoàn CMN Hải Đăng; cải tạo, sửa chữa trụ sở Đoàn CMN Hải Đăng; tu bổ 25 di tích trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí để thực hiện các dự án trên khoảng 602,6 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ đồng để thực hiện dự án tu bổ 25 di tích trên địa bàn tỉnh được lấy từ nguồn thu phí tham quan để lại đầu tư.

 

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. (Ảnh minh họa)

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. (Ảnh minh họa)


Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở VH-TT, cả 7 dự án trên đang được triển khai theo từng bước. Cụ thể, dự án đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức kinh phí 43,6 tỷ đồng (vượt hơn 26 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu). Dự án xây dựng tòa nhà Bảo tàng tỉnh nằm trong đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nhưng đến nay, đề án này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa triển khai. Về dự án xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh, do có thay đổi về vị trí so với chủ trương ban đầu nên vẫn chưa có đề xuất cụ thể. Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cho Đoàn CMN Hải Đăng và dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Đoàn CMN Hải Đăng đều đã hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đối với dự án tu bổ 25 di tích trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đang phối hợp với các đơn vị, địa phương để tiến hành khảo sát, đánh giá làm căn cứ lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật.


Cần điều chỉnh, bổ sung một số dự án


Mới đây, Sở VH-TT đã có kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý. Theo đó, đơn vị xin điều chỉnh một số dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với dự án đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa cần được điều chỉnh về nguồn vốn tăng thêm. Bởi lúc đề xuất kinh phí ban đầu, Thư viện tỉnh chỉ mới dự kiến kinh phí đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin mà chưa tính đến hạng mục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất. Với 2 dự án đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cho Đoàn CMN Hải Đăng và cải tạo, sửa chữa trụ sở Đoàn CMN Hải Đăng, đơn vị đề xuất nhập lại thành 1 dự án và cho triển khai trong năm 2021. “Nếu dự án được thông qua sớm sẽ giúp cho trụ sở của đoàn đảm bảo công năng là nơi biểu diễn, khai thác dịch vụ nghệ thuật. Từ đó, dần nâng cao khả năng tự chủ và giảm dần kinh phí cấp thường xuyên từ ngân sách”, ông Trần Đức Hà - Trưởng Đoàn CMN Hải Đăng cho biết. Ngoài ra, Sở VH-TT cũng kiến nghị bổ sung một số dự án khác cho ngành như: dự án tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Tàu C235; sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho trụ sở Sở VH-TT; dự án cải tạo, xây dựng nhà tiền chế phục vụ trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng tỉnh hiện nay.   


Những dự án đầu tư này nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, thay đổi diện mạo cơ sở vật chất của ngành Văn hóa theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thậm chí, có những dự án mang tính chiến lược và được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn đặc trưng cho hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh. Đây sẽ là tiền đề cho các đơn vị văn hóa nghệ thuật có những đóng góp cụ thể, thiết thực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú của người dân và du khách.


Giang Đình

 

.

các thông tin tiện ích