Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh sẽ được tổ chức trang trọng, mang đậm màu sắc văn hóa

Chủ Nhật, 30/06/2019, 23:09 [GMT+7]

Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh sẽ được tổ chức trang trọng, mang đậm màu sắc văn hóa

Thời gian này, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III. Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Đặng Văn Tuấn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết:
 
 
- Với trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đại hội, ban đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội; một số sở, ngành cũng có các công văn hướng dẫn những nội dung liên quan đến đại hội. Đến nay, các địa phương: Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Khánh Sơn đã tổ chức xong đại hội các DTTS cấp huyện theo đúng thời gian kế hoạch. Thông qua đại hội đã bầu ra các đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh. TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh không tổ chức đại hội, nhưng có tổ chức hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu dự đại hội cấp tỉnh. Công tác này, TP. Nha Trang đã thực hiện xong; huyện Diên Khánh và Vạn Ninh đang tiến hành và sẽ cung cấp đầy đủ danh sách đại biểu theo đúng quy định. 
 
Nhìn chung, các đại hội cấp huyện đều được tổ chức trang trọng, mang đậm màu sắc văn hóa của đồng bào các DTTS sinh sống trên địa bàn. Qua đại hội, các địa phương đã có dịp nhìn nhận lại việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, đề án phát triển vùng đồng bào DTTS trong 5 năm qua; những tồn tại, khó khăn, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới; nêu lên những đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh, Trung ương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. 
 
- Ông có thể cho biết thời gian dự kiến tổ chức đại hội cấp tỉnh và mục đích, ý nghĩa của đại hội?  
 
- Ban đầu, thời gian tổ chức đại hội cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11-2019, theo chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, xét thấy đây là thời điểm diễn ra khá nhiều sinh hoạt chính trị, trong đó đáng chú ý là công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, vì thế, Ban Dân tộc đã tham mưu Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh chuyển thời gian tổ chức đại hội vào cuối tháng 8. Cụ thể, đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 46 Trần Phú, TP. Nha Trang). Trong đó, ngày 26 sẽ diễn ra phiên trù bị đại hội, ngày 27 diễn ra đại hội chính thức. Theo kế hoạch, đại hội sẽ có 250 đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh, các thành phần, lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng. 
 
Đại hội là dịp để khẳng định, ghi nhận công lao, đóng góp của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc. Thông qua đây còn giúp cho chúng ta có được những đánh giá về thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019; tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên các lĩnh vực. Đối với các đại biểu, đại hội là nơi để mỗi người giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau; là sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trên tinh thần, đại hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi trong đồng bào các DTTS. Từ đại hội, cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh sẽ thông qua quyết tâm thư thể hiện quyết tâm của các DTTS với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đại hội cũng sẽ bầu ra 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng phân công, phân nhiệm cụ thể. Tất cả hướng tới việc tổ chức một kỳ đại hội thành công, tiết kiệm, hiệu quả.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
Nhân Tâm (Thực hiện)
 
.

các thông tin tiện ích