Tái bản tiểu thuyết võ hiệp đầu tiên của Việt Nam

Chủ Nhật, 30/06/2019, 15:31 [GMT+7]

Tái bản tiểu thuyết võ hiệp đầu tiên của Việt Nam

Tiểu thuyết Một thời ngang dọc của Hoàng Ly (do Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành) ra đời trong bối cảnh đất nước ta dưới ách đô hộ. Tiểu thuyết này được nhận định là hình thành một loại “tân phái võ hiệp Việt Nam”. 
 
Ngoài chất liệu truyền thống của thể loại truyện võ hiệp là võ thuật, tác giả còn đưa vào tác phẩm đủ loại vũ khí, chiến xa, chiến hạm… Nhân vật trong tác phẩm không chỉ giỏi võ mà còn bắn súng ngắn “tắt đom đóm trong đêm tối”, hay rót đại pháo, moóc-chê “năm phát như một không cần làm phép tính lôi thôi”.

 

 
Tác phẩm được xây dựng xuất phát bởi lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, đề cao đạo lý làm người với những phẩm chất tốt đẹp như hiếu lễ, thủy chung, tiết liệt, bao dung… Hơn thế nữa, tác phẩm còn thể hiện tính nhân văn cũng như sự hiểu biết sâu sắc về con người và những nét văn hóa đặc thù của từng địa phương.
 
Theo Sài Gòn Giải Phóng
.

các thông tin tiện ích