Chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2024 Chạy thêm tàu dịp Tết Dương lịch 2024
Ngày 3-12, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2024, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách.