Thông báo bán thanh lý

Thứ Hai, 07/08/2017, 21:30 [GMT+7]

Thông báo


Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bán thanh lý một lô hàng gồm (máy móc thiết bị y tế, thiết bị văn phòng…)


Phương thức bán thanh lý: Đấu giá theo phương thức bỏ phiếu kín và công khai.


Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)


Kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia mua thanh lý dạng phế liệu. Thông tin chi tiết liên hệ tại Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Địa chỉ: 19 Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa.


Số điện thoại: 0258.3.817682.


Nhà thầu tham gia đăng ký sẽ phải đóng một khoản lệ phí là 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) và đặt cọc một khoản tiền là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).


Thời gian xem tài sản và nộp lệ phí vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 đến 11/8/2017 (trong giờ hành chính).


Thời gian nhận phiếu đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 11/8/2017.


Thời gian mở phiếu đấu giá vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 11/8/2017.

 

.

các thông tin tiện ích