Thông báo về việc thanh lý tài sản

Thứ Ba, 04/07/2017, 23:03 [GMT+7]

Thông báo về việc thanh lý tài sản

Báo Khánh Hòa có một thang máy bị hư hỏng không còn sử dụng được, thông tin về tài sản cụ thể như sau:

 

STT

Tên tài sản

Ký hiệu

Số lượng

Chất lượng (%)

Ghi chú

01

Hệ thống thang máy đã qua sử dụng hiệu Pacific

P11-CO-60 MPM-06 S/O

01 bộ

20% (giá trị sử dụng kém)

 

 

Báo Khánh Hòa sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức đấu giá (01 gói) thông qua bỏ phiếu kín.

 

Thông báo thanh lý tài sản được niêm yết từ ngày 3/7/2017 đến ngày 10/7/2017. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua mời đến xem tài sản trên bắt đầu từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 11/7/2017.  Để đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu đấu giá, tổ chức, cá nhân sẽ nộp khoản tiền đặt cọc là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) trước khi bỏ phiếu đấu giá, trường hợp tổ chức, cá nhân không trúng giá mua sẽ được hoàn trả ngay sau khi thông báo kết quả giá mua.

 

Thời hạn nhận và nộp phiếu đấu giá từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 11/7/2017. Hội đồng thanh lý tài sản sẽ mở phiếu đấu giá vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 11/7/2017. Đơn vị nào trả giá cao nhất và cao hơn giá sàn của Hội đồng định giá sẽ được giải quyết mua tài sản trên.    

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đề nghị liên hệ trực tiếp để xem hàng theo địa chỉ: Báo Khánh Hòa – 77 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thành An - Trưởng phòng Quản trị - Quảng cáo. Điện thoại: 0905 795795

 

 

 

 

 

 

  •  
.

các thông tin tiện ích