Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Hai, 14/02/2022, 23:02 [GMT+7]

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO


1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Binh và bà Trương Thị Liệu do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 15/5/2005.


Kính gửi: Hộ ông Lê Đình Đốn và bà Hồ Thị Ái.


Địa chỉ: Thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bình và bà Trương Thị Liệu do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 15/5/2005 đối với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12 nay là thửa đất số 126, tờ bản đồ số 19, diện tích: 780,1m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Đình Đốn và bà Hồ Thị Ái được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bình và bà Trương Thị Liệu theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Phạm Thị Thu Trinh do chuyển nhượng cho bằng giấy viết tay ngày 04/10/2004.


Kính gửi: Bà Đinh Thị Liên.


Địa chỉ: Thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Phạm Thị Thu Trinh do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 04/10/2004 đối với một phần thửa đất số 588, tờ bản đồ số 08 nay là thửa đất số 71, tờ bản đồ số 32, diện tích: 175,2m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh thông báo cho bà Đinh Thị Liên được biết nội dung nêu trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Phạm Thị Thu Trinh theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Trường Ái do nhận chuyển nhượng bằng Hợp đồng có chứng thực của UBND xã Vạn Hưng ngày 20 tháng 6 năm 2007.


Kính gửi: Ông Phạm Đình Lý và ông Trần Văn Hùng


Địa chỉ: Tổ dân phố số 09, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Trường Ái do nhận chuyển nhượng bằng hợp đồng có chứng thực của UBND xã Vạn Hưng ngày 20 tháng 6 năm 2007 đối với thửa đất số 3 lô b khoảnh III diện tích 10100m2 và thửa đất số 2 lô b khoảnh III diện tích 11500m2 nay là thửa đất số 441-1 tờ 3 diện tích 18200m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa,


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho ông Phạm Đình Lý và ông Trần Văn Hùng được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phạm Trường Ái theo quy định.

.

các thông tin tiện ích