Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Bảy, 18/12/2021, 08:17 [GMT+7]

Ngày 22/12/1997, UBND huyện Cam Ranh cấp GCN số phát hành L 527177; Thửa đất số 582 và thửa 250, cùng tờ bản đồ số 05 (bản đồ 201), mục đích sử dụng: T-ĐM cho hộ bà Trần Thị Sử. Địa chỉ đất: Thôn Thủy Ba, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 15/2/1999, hộ bà Trần Thị Sử chuyền nhượng thửa đất số 582 và thửa 250, cùng tờ bản đồ số 05 lại cho ông Nguyễn Phú và bà Nguyễn Thị Tịnh, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Phú và bà Nguyễn Thị Tịnh.

.

các thông tin tiện ích