Thông báo Về việc cung cấp giấy tờ liên quan đến các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng Quốc lộ 1A và Tuyến tránh Quốc lộ 1A (Phần do ngân sách tỉnh chi trả), đoạn qua huyện Diên Khánh để nhận tiền bồi thường

Thứ Tư, 24/11/2021, 22:34 [GMT+7]

Thông báo Về việc cung cấp giấy tờ liên quan đến các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng Quốc lộ 1A và Tuyến tránh Quốc lộ 1A (Phần do ngân sách tỉnh chi trả), đoạn qua huyện Diên Khánh để nhận tiền bồi thường

Căn cứ Thông báo số 267/TB-UBND ngày 27/9/2018 của UBND huyện Diên Khánh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng Quốc lộ 1A (phần đi qua đô thị do ngân sách tỉnh chi trả) đoạn qua huyện Diên Khánh gồm các xã Diên Phú, Diên Điền, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.


Hiện nay, UBND huyện Diên Khánh đã phê duyệt Phương án bồi thương, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh đã tiến hành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường hợp Trung tâm vẫn chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất, cụ thể:


1. Xã Suối Hiệp:


- Thửa 145 và 358, tờ bản đồ địa chính số 20.


- Thửa 291, tờ bản đồ địa chính số 24.


- Thửa 383, 384, 385 và 414, tờ bản đồ địa chính số 27.


- Thửa 22, tờ bản đồ địa chính số 28.


- Thửa 77 và 79, tờ bản đồ địa chính số 30 (Tương ứng thửa 529 và 1058 tờ bản đồ địa chính số 07 cũ).


- Thửa 246, tờ bản đồ địa chính số 34.


- Thửa 206, 239 và 240 tờ bản đồ địa chính số 35.


- Thửa 84, 201, tờ bản đồ địa chính số 40 và Thửa 186, tờ bản đồ địa chính số 40 (Tương ứng Thửa 993, tờ bản đồ địa chính số 11 cũ).


2. Xã Diên Toàn:


- Thửa 99, 715, 1602 và 2431 tờ bản đồ địa chính số 01.


- Thửa 165, 771 và 886 tờ bản đồ địa chính số 02.


- Thửa 51, 52, 53 và 54 tờ bản đồ địa chính số 04.


3. Xã Diên An: Thửa 1422, tờ bản đồ địa chính số 01.


4. Thị trấn Diên Khánh:


- Thửa 01, tờ bản đồ địa chính số 02.


- Thửa 02, 14, 187 và 443, tờ bản đồ địa chính số 07.


- Thửa 92, tờ bản đồ địa chính số 44.


Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Diên Khánh đề nghị chủ sử dụng của các thửa đất nêu trên liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh tại địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; số ĐT:


02583.853.858 (trong giờ hành chính), cung cấp các loại giấy tờ có liên quan để Trung tâm có cơ sở chi trả tiền đền bù và hoàn tất công tác quyết toán hồ sơ dự án.


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/12/2021.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các chủ sử dụng đất nêu trên không đến liên hệ thì Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án sẽ tiến hành các thủ tục quyết toán theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích