10:10, 04/10/2021

UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền.


2. Địa điểm thu hồi đất: tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.


3. Diện tích thu hồi đất: dự án khoảng 0,75ha (trong đó diện tích giải tỏa khoảng 0,02ha) xác định theo bản đồ trích đo địa chính số 35-2021 do Công ty TNHH DV,TM, XD Thành Lợi lập.

Thông báo


UBND thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền.


2. Địa điểm thu hồi đất: tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.


3. Diện tích thu hồi đất: dự án khoảng 0,75ha (trong đó diện tích giải tỏa khoảng 0,02ha) xác định theo bản đồ trích đo địa chính số 35-2021 do Công ty TNHH DV,TM, XD Thành Lợi lập.


4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang.


5. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường. hỗ trợ và tái định cư: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Nha Trang.


6. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, tài sản trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư, cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.