Thông báo

Thứ Hai, 07/09/2020, 21:59 [GMT+7]

Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường dây 220KV Krông Buk- Nha Trang mạch 2, đoạn qua xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thu hồi đất: tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang.


3. Diện tích thu hồi đất: 9.503m2 xác định theo Bộ bản đồ trích đo địa chính số 41-2020 và số 42-2020 do Công ty cổ phần tư vấn điện 4 xác lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa xác nhận kết quả đo đạc ngày 28/5/2020.


4. Chủ đầu tư: Ban QLDA các Công trình điện miền Trung 5. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang.


6. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, tài sản trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư, cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

.

các thông tin tiện ích