10:09, 21/09/2022

Công ty CP Thành Phố Mới KH thông báo thay đổi đại diện pháp luật và thay đổi trụ sở công ty

- Kể từ ngày 22/7/2022, CÔNG TY CP THÀNH PHỐ MỚI KH thay đổi:


1. Đại diện pháp luật: ông Phùng Văn Phong - Tổng Giám đốc (thay thế cho ông Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Tổng Giám đốc).


2. Trụ sở công ty: 134 Điện Biên Phủ , phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thay thế cho địa chỉ cũ: 16c Pauster, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

THÔNG BÁO


CÔNG TY CP THÀNH PHỐ MỚI KH thông báo thay đổi đại diện pháp luật và thay đổi trụ sở công ty.


- Kể từ ngày 22/7/2022, CÔNG TY CP THÀNH PHỐ MỚI KH thay đổi:


1. Đại diện pháp luật: ông Phùng Văn Phong - Tổng Giám đốc (thay thế cho ông Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Tổng Giám đốc).


2. Trụ sở công ty: 134 Điện Biên Phủ , phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thay thế cho địa chỉ cũ: 16c Pauster, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


- Đề nghị các khách hàng, đối tác đã có giao dịch với công ty trước ngày thay đổi nêu trên, nếu tồn tại công nợ dở dang chưa giải quyết thì liên hệ bà Đinh Hải Nhật - 0866 057 566 hoặc ông Lương Mạnh Hùng - 0986 796 255 theo địa chỉ mới để được giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các cổ đông cũ và ông Phạm Mạnh Hùng để giải quyết các công việc tồn đọng.


- Nếu đến thời hạn nêu trên quý công ty không đến thì mọi giao dịch không còn giá trị pháp lý.