Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm xe máy

Thứ Ba, 16/06/2020, 22:18 [GMT+7]

 Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm xe máy


Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số ấn chỉ Bảo hiểm Bảo an toàn gia và Bảo hiểm xe máy năm 2019 bị mất, cụ thể:


- Số lượng: 5 quyển (41 liên)


1. BẢO AN TOÀN GIA:


- BATG 2019 Quyển số 24621 Số GCN: 24622 đến số 24630


- BATG 2019 Quyển số 24631 Số GCN: 24634 đến số 24640


- BATG 2019 Quyển số 27731 Số GCN: 27731 đến số 27740


- BATG 2019 Quyển số 27741 Số GCN: 27741 đến số 27750


2. XE MÁY


- Quyển số : 763756 Từ số: AA19/763756 đến số: AA19/763760


Nay xin thông báo đến Quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng. Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.


Trân trọng.

.

các thông tin tiện ích