Mất giấy tờ

Thứ Hai, 18/05/2020, 22:03 [GMT+7]

 Mất giấy tờ


Tôi tên Nguyễn Chí Nghĩa, thường trú: 16 Điện Biên Phủ, VĨnh Hòa, Nha Trang. Tôi có đánh rơi:

1.Hợp đồng mua bán căn hộ số 281/HĐMBCH-OC1A ngày 26/5/2017

2.Văn bản chuyển nhượng HĐMBCH số 18102 quyển số 8/TP/CC-SCC-HĐGD ngày 9/8/2018 (3 năm).

3. Biên bản bàn giao căn hộ, biên bản bàn giao thiết bị, bản cam kết của hộ 17.22 tòa OC1A Mường Thanh Viễn Triều. Ai nhặt được xin liên hệ địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn.

.

các thông tin tiện ích