Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 19/04/2020, 22:10 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.   Kể từ ngày 06/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NM/18P, từ số 0000264 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Vũ Nhật Minh, mã số thuế: 4201805354, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ô 19, lô 931 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

2.   Kể từ ngày 20/03/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0044886 đến số 0044900 của Bà Trương Thị Thanh Vân, mã số thuế: 4201555150, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

3.   Kể từ ngày 25/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/19P, từ số 0000016 đến số 0000250 của Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Vĩnh Thái, mã số thuế: 4201753709, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô LK04-27+28 khu đô thị MIPECO - Số 68 Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

4.   Kể từ ngày 26/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DA/19P, từ số 0000180 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp Đại An, mã số thuế: 4201702373, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2144 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

5.   Kể từ ngày 26/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000845 đến số 0001000 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Tiến Lộc, mã số thuế: 4200724906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

6.   Kể từ ngày 26/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VH/17P, từ số 0000361 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang Việt Hưng, mã số thuế: 4201638022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: QL26, thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

7.   Kể từ ngày 03/04/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000310 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng An Phát, mã số thuế: 4200528926, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38/11 Lương Đình Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

8.   Kể từ ngày 09/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007716 đến số 0007764 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

9.   Kể từ ngày 10/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007765 đến số 0007799 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

10. Kể từ ngày 11/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007800 đến số 0007810 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

11.  Kể từ ngày 12/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007811 đến số 0007852 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

12.  Kể từ ngày 13/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007853 đến số 0007883 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

13. Kể từ ngày 16/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007884 đến số 0007923 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

14.  Kể từ ngày 16/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0000048 của Công ty Cổ phần Thủy sản xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

15.  Kể từ ngày 17/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007924 đến số 0007961 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

16. Kể từ ngày 18/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, số 0000119 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

17. Kể từ ngày 18/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007962 đến số 0007982 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

18. Kể từ ngày 18/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NG/11P, từ số 0000249 đến số 0000500 của Công ty TNHH Ngô Gia, mã số thuế: 4200943552, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 82 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

19. Kể từ ngày 20/03/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/003, ký hiệu hóa đơn 42AG/18P, từ số 0044886 đến số 0044900 của Bà Trương Thị Thanh Vân, mã số thuế: 4201555150, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

 

.

các thông tin tiện ích