Thông báo mất hồ sơ, tài liệu

Thứ Tư, 22/04/2020, 00:42 [GMT+7]

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau: Phiếu thu tiền số: 10000201558.


Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:


Phòng nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.


Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (0258) 39149100 Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích