Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 26/03/2020, 22:05 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 28/02/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007430 đến số 0010000 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 03/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AP/17P, từ số 0000055 đến số 0000500 của Công Ty TNHH TB An Phát, mã số thuế: 4201709185, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Khu gia đình vùng 4 hải quan, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 03/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/16P, từ số 0000099 đến số 0000250 của Công Ty TNHH CK Việt Phát, mã số thuế: 4201696320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Nghĩa Phú, Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 09/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/17P, từ số 0000077 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Xây dựng MTK, mã số thuế: 4201729142, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 26 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 10/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/18P, từ số 0000116 đến số 0000250 của Công Ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Tiến, mã số thuế: 4201232495,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ML/18P, từ số 0000019 đến số 0000250 của Công ty TNHH Minh Long Nt, mã số thuế: 4201601093, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 112 đường Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 31/01/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, số 0000118 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm,  mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 13/02/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SG/13P, từ số 0000337 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Sài Gòn Auto, mã số thuế: 4201552047, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường 23/10, tổ 1 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 28/02/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007430 đến số 0007600 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 02/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007601 đến số 0007621 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 02/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/11P, từ số 0000183 đến số 0000250 của Công ty TNHH Phúc Minh Phát NH, mã số thuế: 4201393823, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 03/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007622 đến số 0007644 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 04/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007645 đến số 0007669 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 05/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0007670 đến số 0007715 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 06/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HK/14P, từ số 0000141 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Hòa Khánh, mã số thuế: 4201287367,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 10 thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 09/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/17P, từ số 0000265 đến số 0000300 và từ số 0000789  đến số 0001500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh,  mã số thuế: 4200739701, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 10/03/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000355 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dich vụ Trường Thành, mã số thuế: 4201132074, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 117/1 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích