Chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Thứ Năm, 23/12/2021, 22:29 [GMT+7]

Hỏi: Tôi có mảnh đất mua chỉ viết giấy tay. Do không rành việc nên tôi ủy quyền cho một người để làm sổ đỏ. Thời gian quá lâu mà công việc không tiến triển được, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng này thì có được không và tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?  


Hoàng Lệ Thủy (huyện Cam Lâm)


Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.


Việc ủy quyền có thể có thù lao hoặc không có thù lao. Do vậy, khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, mỗi bên trong hợp đồng ủy quyền phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng.


Đối với bên ủy quyền, trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Đồng thời, bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.


Đối với bên được ủy quyền, trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích