Quy định về hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng để được xét tha tù trước thời hạn

Thứ Ba, 21/12/2021, 21:39 [GMT+7]

Quy định về hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng để được xét tha tù trước thời hạn

. Hỏi: Em tôi có vướng vào 1 vụ án hình sự từ năm 2018. Theo bản án của tòa, thì ngoài các khoản bồi thường thì em tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con bị hại đến năm 18 tuổi. Em tôi đã bồi thường các khoản theo bản án để xin xét tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên đối với nghĩa vụ cấp dưỡng thì không biết hoàn thành như thế nào vì con bị hại vẫn chưa đủ 18 tuổi?


(Đặng Văn T. - Cam Lâm, Khánh Hòa)


. Trả lời: Theo Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 2-8-2021của  Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vướng mắc trong xét xử, vấn đề ông hỏi được giải thích như sau: Khoản 1 Điều 591 của Bộ luật Dân sự quy định: “Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng...”.


Như vậy, nghĩa vụ cấp dưỡng cũng là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án thì chỉ được coi là đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại để xét tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Đã thực hiện xong hoàn toàn nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án;


- Đã thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 1 lần và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đã hoàn thành việc cấp dưỡng;


- Đã thực hiện được một phần nghĩa vụ cấp dưỡng và có thỏa thuận, xác nhận của đại diện hợp pháp của người được nhận cấp dưỡng về việc tiếp tục thực hiện hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;


- Chưa thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng có thỏa thuận, xác nhận của người đại diện hợp pháp của người được nhận cấp dưỡng về việc không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.


Luật gia M.H

.

các thông tin tiện ích