Chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với hộ nghèo

Thứ Ba, 07/09/2021, 22:10 [GMT+7]

Chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với hộ nghèo

Hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo có được mua nhà ở xã hội không?


Phan Trung (TP. Nha Trang)


Trả lời: Luật Nhà ở phân ra 9 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội của Nhà nước, trong đó có đối tượng là hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.


Theo quy định, đối tượng thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ giải quyết cho thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội khi đáp ứng các điều kiện về nhà ở, về cư trú như sau:


a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;


b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này.


Đối tượng này có thể được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích