Có bị mất quyền hưởng di sản?

Thứ Ba, 04/06/2019, 20:20 [GMT+7]

Hỏi: Mẹ tôi qua đời có tài sản là nhà đất và một ít tiền tiết kiệm. Khi bàn chuyện phân chia di sản có người cho rằng với người con út công việc chểnh mảng, mẹ luôn phiền lòng, không xứng được thừa hưởng di sản, nên không chia. Xin hỏi việc đó có phù hợp không?


Bích Ngọc (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang)


Trả lời: Pháp luật thừa kế ghi nhận quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân, rằng mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.


Chỉ trong những trường hợp pháp luật quy định một người không được quyền hưởng di sản thì họ mới bị mất quyền đó. Cụ thể Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015 về người không được quyền hưởng di sản có nội dung:


1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:


a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;


b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;


c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;


d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.


2. Những người quy định tại khoản 1 điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích