Vi phạm kỷ luật lao động sau 7 tháng mới xử lý?

Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:30 [GMT+7]
Hỏi: Khi tôi đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi, công ty lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động nhưng 7 tháng sau mới xử lý. Xin hỏi công ty làm vậy có đúng không?
 
Trần Hoàng Yến (Vạn Ninh)
 
Trả lời: Theo thư của bạn trình bày, lúc bạn bị lập biên bản về hành vi vi phạm bạn đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi, nên người sử dụng lao động chưa tiến hành việc xử lý kỷ luật. 
 
Trong nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động, Bộ luật Lao động có quy định những trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 
 
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định tối đa là 6 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng. 
 
Khi hết thời gian quy định cho các trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động theo quy định, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. 
 
Như vậy, việc tiến hành xem xét xử lý kỷ luật của công ty là phù hợp quy định pháp luật.
 
Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 
.

các thông tin tiện ích