15:53, 12/05/2023

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ ngày 17 đến ngày 23-05-2023