08:10, 23/10/2022

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 26 đến 29-10-2022