Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 5-8 đến 8-8-2020

Thứ Tư, 29/07/2020, 21:53 [GMT+7]

Ngày

Đơn vị quản lý

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

5-8

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Thân Nhân Trung (T.81B).

Từ 06h30 đến 14h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần KĐT Thái Xuân, KĐT Thái Hưng (T.515, T.651, T.652, T.653, T.654, T.655, T.527A, T.527B, T.527C);  Một phần đường Tố Hữu (T.465B).

Từ 07h00 đến 12h00

Một phần xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung (T.528A,  T.528B, T.46G,  T.46E, T.74D, T.353, T.352A,  T.352B, T.97B, T.71G).

Từ 06h00 đến 06h30

Từ 15h30 đến 16h00

Mất phần: một phần đường Trung Tâm xã Vĩnh Thạnh (T.50E)

Từ 07h00 đến 12h00

Mất phần: một phần đường Hương Lộ Ngọc Hiệp - Phường Ngọc Hiệp (T.41H)

Từ 13h30 đến 17h00

Mất phần: một phần đường Yersin, Pastuer (T.34B).

Từ 07h00 đến 11h30

Mất phần: một phần đường Quang Trung, Lê Thánh Tôn (T.92D).

Từ 13h00 đến 17h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Hoàng Diệu (T.36CT1).

Từ 07h00 đến 17h00

6-8

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Yersin, Trần Đường, Thái Nguyên (T.11E).

Từ 07h00 đến 10h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Nguyễn Văn Linh (T.13).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường Trần Phú – Vĩnh Nguyên (T.03).

Từ 08h00 đến 11h00

7-8

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Nguyễn Xiển (T.359D)

Từ 06h30 đến 16h30

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường Xuân Lạc (T.01E, T.01C).

Từ 07h00 đến 11h30

Một phần đường Lương Đình Của (T.01A, T.01B).

Từ 13h30 đến 17h00

Một phần đường Phương Sài (T.48C).

Từ 07h00 đến 12h00

8-8

ĐL Vĩnh Hải

Một phần thôn Hòn Nghê (T.95).

Từ 06h30 đến 16h30

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường Gò Cây Sung (T.46C).

Từ 07h00 đến 12h00

Một phần đường 23 tháng 10 (T.42B).

Từ 07h00 đến 14h00

 

.

các thông tin tiện ích