02:05, 28/05/2020

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 3-6 đến 9-6-2020

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang...

Ngày

Đơn vị quản lý

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

3-6

ĐL Vĩnh Hải

Khách hàng Tháp Bà Ponaga (T.168).

Từ 07h30 đến 10h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Lý Tự Trọng, Quang Trung (T.92A).

Từ 07h30 đến 08h30

Khách hàng Sweet Homes Plaza (T.144).

Từ 08h45 đến 09h45

Khách hàng Nhà hàng KFC Pizza (T.411).

Từ 10h00 đến 11h30

Một phần đường: Lý Tự Trọng, Quang Trung (T.190).

Từ 07h00 đến 14h00

Một phần đường Lê Hồng Phong (T.79A).

Từ 07h30 đến 14h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường: Nguyễn Thị Định, Nguyễn văn Bảy (T.316B).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường Trần Phú – Vĩnh Nguyên (T.03).

Từ 08h00 đến 09h00

Một phần đường Trần Phú – Vĩnh Nguyên (T.53).

Từ 09h15 đến 10h15

Một phần đường Dã Tượng (T.239); Khách hàng Chung cư 312 Dã Tượng.

Từ 10h30 đến 11h30

Một phần đường: Lương Thế Vinh, Dã Tượng (T.87A).

Từ 13h30 đến 14h30

Một phần đường: Tô Hiệu, Việt Bắc, Đặng Huy Trứ, Tân Trào, Ba Tơ (T.02B).

Từ 14h45 đến 15h45

4-6

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường: Nguyễn Duy Hiệu (T.58), Điện Biên Phủ (T.53).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường Phú Đức (T.62E).

Từ 08h00 đến 09h15

Một phần  đường Cao Văn Bé (T.47).

Từ 09h30 đến 11h30

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần phường Ngọc Hiệp (T.41B, T,41K, T.68G).

Từ 07h00 đến 17h00

Một phần đường: Nguyễn Thái Học, Vạn Hòa, Hà Ra (T.27, T.28, T.65A, T.65B, T.75A, T.75B); Khu vực Chợ Đầm Nha Trang (T.425).

Từ 06h00 đến 15h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Thôn Phước Sơn – Phước Đồng (T.38).

Từ 07h00 đến 17h00

5-6

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Dương Hiến Quyền (T.36).

Từ 08h00 đến 09h30

Một phần khu dân cư Bà Làng (T.37B).

Từ 10h00 đến 11h30

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường: Hoàng Diệu, NguyễnThị Định (T.36CT1, T.36CT2, T.36F); Khách hàng KS Nhật Thiên (T.222).

Từ 07h00 đến 11h30

Một phần đường: Nguyễn Tri Phương (T.87B).

Từ 13h30 đến 14h30

Một phần đường: Phùng Hưng, Đinh Lễ, Đinh Liệt, Số 4B, Nguyễn Thị Định (T.78A).

Từ 14h45 đến 15h45

Một phần đường: Phùng Hưng, Bửu Đóa (T.78D).

Từ 15h45 đến 16h45

6-6

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần thôn Phước Lợi – Phước Đồng (T.23F).

Từ 07h00 đến 17h00

7-6

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần phường: Phước Tiến, Tân Lập, Phương Sài bao gồm một phần đường: Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Thái Nguyên, Tô Hiến Thành, Hùng Vương, Võ Trứ, Núi Một (T.205, T.206, T.214A, T.214B, T.216, T.376B, T.409, T.413, T.44A, T.44B, T.04A, T.11D, T.215, T.249, T.33, T.343, T.344, T.362, T.220, T.590, T.628, T.633, T.161, T.631, T.136, T.639, T.189, T.630A, T.630B, T.192, T.597, T.04B, T.81B, T.81D, T.81G, T.90D).

Từ 06h00 đến 15h00

Một phần Đường Nguyễn Chánh, Trần Hưng Đạo (T.61A).

Từ 13h30 đến 14h30

Khách hàng Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh (T.166).

Từ 14h45 đến 15h45

8-6

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần thôn Phước Thương – Phước Đồng (T.37C).

Từ 07h30 đến 17h00

9-6

ĐL Vĩnh Hải

Một phần thôn Hòn Nghê (T.359B).

Từ 08h00 đến 10h30

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã Vĩnh Ngọc (T.02D).

Từ 07h00 đến 17h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Một phần đường Nguyễn Tất Thành (T.419).

Từ 08h00 đến 09h00

Một phần thôn Phước Điền – Phước Đồng; Một phần đường Tỉnh lộ 657 (T.100A)

Từ 09h15 đến 10h15

Đường Trần Sâm (T.19, T.99, T.115, T.119, T.47).

Từ 10h30 đến 11h30

Một phần thôn Phước Toàn –  Phước Đồng (T.23C).

Từ 13h30 đến 14h30