11:03, 15/03/2020

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 18-3 đến 24-3-2020

Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang

Ngày

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ ĐIỆN

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

18/3

ĐL Vĩnh Hải

Khu dân cư trường bắn Vĩnh Phương.

Từ 08h00 đến 09h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng.

Từ 07h30 đến 13h00

ĐL Vĩnh Nguyên

Đường: Võ văn Tần, Đặng Thái Mai, Lưu Hữu Phước, Đào Duy Anh, Lê Như Hổ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Văn Thái;  Một phần đường Tôn Đức Thắng,

Từ 08h00 đến 11h30

19/3

ĐL Vĩnh Hải

Một phần đường Phú Xương.

Từ 07h30 đến 09h00

Đường Phước Huệ.

Từ 09h30 đến 11h00

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần đường: Yersin, Pateur.

Từ 07h30 đến 13h00

20/3

ĐL Vĩnh Hải

Các khách hàng: Bãi rác Lương Hòa, Nhà hỏa thiêu.

Từ 07h30 đến 11h30

ĐL Vĩnh Nguyên

Đường Bình Hòa; Một phần Đường Thái Khang.

Từ 07h30 đến 15h30

23/3

ĐL Vĩnh Hải

Một phần xã Vĩnh Phương.

Từ 08h00 đến 10h00

24/3

ĐL Trung tâm Nha Trang

Một phần xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung; Khu đô thị Phúc Khánh; Nhà máy Bia Tuấn Sang; Chiếu sáng Đường Võ Nguyên Giáp.

Từ 06h00 đến 12h00

Một phần xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung; Khu đô thị Thái Hưng; Nhà máy nước Võ Cạnh.

Từ 06h00 đến 17h00