Lịch cắt điện Khu vực Nha Trang từ 1-1 đến 7-1-2020

Thứ Năm, 26/12/2019, 22:15 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

6-1

Cắt điện: T.72F (Đường Đông Phước).

Từ 08h00 đến 11h00

Thi công nâng công suất MBA.

Cắt điện:T.249 (Khu tái định cư Vĩnh Trường).

Từ 14h00 đến 17h00

Thi công nâng công suất MBA.

7-1

Cắt điện: T.35E (Hải Thọ- Phước Đồng).

Từ 08h00 đến 11h00

Thi công nâng công suất MBA.

Cắt điện: T.23D (Phước Lợi, Phước Đồng).

Từ 14h00 đến 17h00

Thi công nâng công suất MBA.

 

.

các thông tin tiện ích