Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ ngày 19-4 đến 23-4-2019

Thứ Ba, 16/04/2019, 09:42 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

19-4

Cắt điện: T.278C (KS Mường Thanh cầu TP).

Từ 06h30 đến 15h00

Xử lý hộp nối cáp ngầm.

21-4

Cắt điện: T.341B (Trung tâm TMTH Lotte Nha Trang); T.41BK, T.68G (Kim Bồng); T.19C (Cầu Dứa) T.41G (Lư Cấm, Ngọc Hiệp); T41H (Chùa Đào Viên); T.57 (Mã Vòng); T.89, T.18 (Hải Đức); T380 (DN Hoàng Đăng); T.340 (Cty TNHH Thành Tiến); T18B (Thủy Xưởng); T.384 (Ô tô Sao Mai Anh); T385 (N.Đá Hòa Bình); T.350 (Cty TNHH Cao Phong); T.41C, T.41D, T.41E, T.41L (Ngọc Hiệp); T.339 (Ô tô Trường Hải); T.291 (Hoàng Lan); T.19A (Bầu Mốc); T.41A (Chợ Mới); T.42 (Vĩnh Điềm); T.42B (Ngọc Hiệp); T.546 (Trụ ăng ten Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa).

Từ 06h00 đến 06h30

t16h00 đến 16h30

Tháo, đấu lèo tuyến 475, 476-E27 tại trụ 01. So pha tuyến 475-E27-475-E29 tại VT47.

23-4

Cắt điện: T.107 (Quân Y Viện 87).

Từ 07h30 đến 08h30

Thí nghiệm định kỳ TBA.

Cắt điện: T.110A (Khu Không Quân).

Từ 09h00 đến 10h00

Thí nghiệm định kỳ TBA.

Cắt điện: T.110B (Khu Không Quân).

Từ 10h30 đến 11h30

Thí nghiệm định kỳ TBA.

Cắt điện: T.199 (Trụ sở Tỉnh Ủy).

Từ 11h30 đến 12h30

Thí nghiệm định kỳ TBA.

Cắt điện: T.296 (KS Bạch Việt).

Từ 13h30 đến 14h30

Thí nghiệm định kỳ TBA.

 

.

các thông tin tiện ích