Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 28-2 và ngày 2-3-2019

Thứ Hai, 25/02/2019, 22:20 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

28-2

Cắt điện: T.483 (Trạm Bơm  nước HUD).

Từ 07h00 đến 16h00

{C}{C}-    {C}{C}Thi công ĐD hạ áp, đấu nối TBA mới T.26.

2-3

Cắt điện: T.173 (Cty Cổ phần Nha Trang Seafood F.17); T.97 (KDC Hòn Thơm); T.205 ( Tiểu đoàn cánh sát cơ động).

Từ 05h30 đến 16h30

{C}{C}-    {C}{C}Thay dây dẫn trung áp tuyến 473-E31 từ VT01 đến VT6A.

 

.

các thông tin tiện ích