Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ 19-12 đến 25-12-2018

Thứ Sáu, 14/12/2018, 19:24 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

19/12/18

Cắt điện: T.173 (Cty Cổ phần Nha Trang Seafood F.17); T.97 (KDC Hòn Thơm); T.205 (Tiểu đoàn cánh sát cơ động).

Từ 06h00 đến 16h00

Thi công đường dây trung áp.

Cắt điện: T.444 (Khu liên cơ NÔNG NGHIỆP); T.02C (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h30 đến 09h30

Thay MBA trạm T.444, T.02C.

20/12/18

Cắt điện: T.24A, T.24B (Chung cư số 2 LHP); T.403 (Khu dân cư số 2 LHP).

Từ 06h00 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp.

21/12/18

Cắt điện: T.290 (Lương Hòa 1); T.291 (Lương Hòa 2), T.382 (Nhà hỏa táng); T.383, T.384 (Bãi rác Lương Hòa); T.198, 198B (Cty TNHH Hưng Long); T.210 (Phạm Đăng Khoa); T.184 (Thịnh Đức Tiến); T.197 (Cty TNHH Sao Mai Anh); T.199 (Cty CP Bê tông Mường Thanh); T.195 (Cty TNHH Hồng Thịnh); T.294 (Cty TNHH Hồng Linh, Cty TNHH Nam Thịnh Long); T.196 (Cty TNHH Long Hương).

Từ 06h00 đến 10h00

Lắp LBS tuyến 471-E31 tại VT69, thay FCO TBA T.291.

Cắt điện: T.159 (Nhà hàng HTC).

Từ 07h00 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp.

22/12/18

Cắt điện: T.46G (Vĩnh Hiệp); T.528A, T.528B (Khu đô thị Thái Hưng); T.46E (Vĩnh Hiệp).

Từ 06h00 đến 12h00

Xử ký khiếm khuyết lưới điện trung áp.


24/12/18

Cắt điện: T.142 (Bưu điện Lương Sơn); T.186 (Tôm giống Vĩnh Lương); T.187 (Trại tôm ông Trung); T.156 (Nuôi tôm Vĩnh Lương); T.185 (Chùa phật Quang Sơn); T.430 (Cty TNHH Review); T.188 (Cty CPDL Sinh thái Long Phú);

Từ 07h00 đến 09h00

Thay FCO TBA T.269, T.272, NR vào TBA T.272.

Cắt điện: T.73D (Đường Phước Long).

Từ 07h00 đến 16h00

Thay dây dẫn hạ áp.

 

.

các thông tin tiện ích